Sản phẩm tiêu biểu
Hội nhập quốc tế
Hỗ trợ doanh nghiệp
Bảo vệ người tiêu dùng

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35


Hôm nayHôm nay : 2108

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 42705

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1332950

Biển đảo Việt Nam
Chiển thắng Điện Biên Phủ

Trang nhất » Thủ tục hành chính » Lĩnh vực thương mại Quốc tế

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thứ bảy - 30/07/2016 15:11
- Trình tự thực hiện: - Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Điện Biên nơi dự kiến đặt trụ sở của Văn phòng đại diện.
- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ của thương nhân nước ngoài và ghi giấy biên nhận. Giấy biên nhận được lập thành 03 bản: 01 bản giao cho thương nhân nước ngoài hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài, 01 bản lưu tại bộ phận văn thư tiếp nhận hồ sơ, 01 bản giao cho bộ phận trực tiếp xử lý hồ sơ kèm theo hồ sơ của thương nhân.
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương phải thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương hoàn thành việc thẩm định và cấp lại Giấy phép cho thương nhân.
- Thương nhân nước ngoài nhận kết quả tại Sở Công Thương.
- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Điện Biên hoặc qua đường Bưu điện
- Thành phần hồ sơ: - Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu).
- Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xóa đăng ký Văn phòng đại diện ở địa phương cũ (đối với trường hợp cấp lại theo quy định tại điểm a, khỏan 1, điều 11, Nghị định 72/2006/NĐ-CP).
- Bản sao có công chứng Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (đối với trường hợp cấp lại theo quy định tại điểm a, khỏan 1, điều 11, Nghị định 72/2006/NĐ-CP). Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngòai được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (đối với trường hợp cấp lại theo quy định tại điểm b, khỏan 1, điều 11, Nghị định 72/2006/NĐ-CP).
- Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện (đối với trường hợp cấp lại theo quy định tại điểm b, khỏan 1, điều 11, Nghị định 72/2006/NĐ-CP).
- Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (đối với trường hợp cấp lại theo quy định tại điểm c, khỏan 1, điều 11, Nghị định 72/2006/NĐ-CP).
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ phô tô)
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: - Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép
- Lệ phí (Nếu có): 1.500.000 (một triệu năm trăm nghìn) đồng/giấy phép.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.
- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: - Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đến một tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác.
- Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác.
- Thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư số 11/2006/TT-BTM  ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2206/NĐ-CP.
- Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
 
Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
……….., ngày… tháng …năm…
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Kính gửi:        Cơ quan cấp Giấy phép[1]
Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):...............................................................................................................
Tên thương nhân viết tắt (nếu có):......................................................................
Quốc tịch của thương nhân:................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) .............................................................................................................................
Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:......................................................
Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại............
Lĩnh vực hoạt động chính:....................................................................................
Vốn điều lệ...........................................................................................................
Số tài khoản:......................................           tại Ngân hàng:...........................................
Điện thoại:........................................... Fax:.........................................................
Email:................................................... Website: (nếu có)...................................
Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)
Họ và tên:...................................................................................................
Chức vụ:.....................................................................................................
Quốc tịch:...................................................................................................
 
Tên Văn phòng đại diện (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)........................
Tên viết tắt: (nếu có)...........................................................................................
Tên giao dịch bằng tiếng Anh:.............................................................................  
Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)...............................................................................   
Giấy phép thành lập số:......................................................................................
Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại............
Số tài khoản ngoại tệ:................................tại Ngân hàng:...................................
Số tài khoản tiền Việt Nam:.......................tại Ngân hàng:..................................
Điện thoại:........................................... Fax:........................................................
Email:................................................... Website: (nếu có)...................................
Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép )..........................................................................................................
Người đứng đầu Văn phòng đại diện:
Họ và tên:.....................................................Giới tính:...............................
Quốc tịch:...................................................................................................
Số hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân:......................................................
Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại..
 
 
Chúng tôi đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập với lý do như sau:
............................................................................................................................ 
Chúng tôi xin cam kết:
1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.
 
            Tài liệu gửi kèm bao gồm:
            1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 11 và trường hợp bị rách theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP;
2. Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 và trường hợp bị mất, tiêu huỷ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);
            3. Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xoá đăng ký Văn phòng đại diện tại địa phương cũ (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);
4. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);
5. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 12 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).
                                   
                                    Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài
                                                            (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)[2]
 
           
           


[1] Sở Công Thương hoặc BQLKCN&CX
[2] Trong trường hợp mất, rách, tiêu huỷ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP, người đứng đầu Văn phòng đại diện được quyền đứng tên ký đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập. Trong trường hợp thương nhân đứng tên ký đơn nhưng không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt  theo quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM.

Tác giả bài viết: TKT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn