Sản phẩm tiêu biểu
Hỗ trợ doanh nghiệp
Bảo vệ người tiêu dùng

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 96

Máy chủ tìm kiếm : 13

Khách viếng thăm : 83


Hôm nayHôm nay : 41992

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 750411

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 26527089

Chuyển đổi số
hành động vì an toàn thực phẩm
Giải quyết Thủ tục hành chính
Biển đảo Việt Nam
Chiển thắng Điện Biên Phủ

Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tin hoạt động

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2016

Thứ năm - 04/08/2016 04:00

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

SỞ CÔNG THƯƠNG

 
 
 
Số: 495/KH-SCT
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
 

                                            Điện Biên, ngày 09 tháng 5 năm 2016

 
KẾ HOẠCH
Kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các doanh nghiệp
hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2016
 
 
 
 
Căn cứ Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp,Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Chỉ thị số 02/CT-BCT ngày 09/3/2016 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp.
Thực hiện văn bản số 3172/BCT-QLCT ngày 12/4/2016 của Bộ Công Thương về việc triển khai Chỉ thị 02/CT-BCT; văn bản số 641/UBND-KTTH ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2016, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
  Thông qua công tác kiểm tra, giúp cơ quan quản lý Nhà nước nắm được tình hình hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp, của người tham gia bán hàng đa cấp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, bất cập, tồn tại cần được khắc phục giải quyết.
2. Yêu cầu
Tuân thủ đúng quy định của pháp luật về kiểm tra; việc kiểm tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân được kiểm tra. Các sai phạm ( nếu có) phải được chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật.
II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, CÁCH THỨC, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN KIỂM TRA
1. Nội dung kiểm tra
- Kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, bao gồm các nội dung sau:
+ Kiểm tra hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, giấy xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp;
+ Kiểm tra về việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; chương trình trả thưởng; chương trình đào tạo; quy tắc hoạt động của doanh nghiệp đã đăng ký với Bộ Công Thương; mẫu thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp; chứng chỉ đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp do doanh nghiệp cấp; chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo kiến thức về bán hàng đa cấp do các cơ sở đào tạo cấp; chứng chỉ đào tạo viên do Cục Quản lý Cạnh tranh cấp;
+ Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hàng hóa, quy cách đóng gói, giá bán và số điểm thưởng quy đổi của hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp; các giấy tờ chứng minh hàng hóa kinh doanh thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện;        
+ Danh sách thành viên tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp, danh sách chi trả hoa hồng, tiền thưởng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
+ Các hợp đồng đã ký với người tham gia bán hàng đa cấp, thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp (bản lưu tại doanh nghiệp) của người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
+ Sổ sách, hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa xuất bán trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
+ Kiểm tra việc chấp hành chế độ báo cáo của các doanh nghiệp theo quy định;
        + Kiểm tra việc tuân thủ các quy định tại Điều 5, Điều 22, Điều 23 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về những hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp, trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp và trách nhiệm của người tham gia bán hàng đa cấp.
2. Đối tượng kiểm tra: Các doanh nghiệp đã được Sở Công Thương Điện Biên cấp xác nhận tiếp nhận thông báo tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2014 đến nay. (Danh sách tại phụ lục kèm theo)
  3. Cách thức kiểm tra
  Kiểm tra hồ sơ tài liệu theo nội dung kiểm tra và báo cáo bằng văn bản do doanh nghiệp cung cấp cho Đoàn kiểm tra để kiểm tra theo kế hoạch. Khi cần thiết Đoàn kiểm tra đi xác minh cụ thể.
 4. Thời gian, địa điểm kiểm tra
  - Thời gian: Trong tháng 5 năm 2016. Lịch cụ thể do Trưởng Đoàn kiểm tra xác định.
  - Địa điểm kiểm tra: Tại Hội trường Tầng 3, Sở Công Thương tỉnh Điện Biên - phường Tân Thanh - thành phố Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên.
           III. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA
          Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Đại diện lãnh đạo và Cán bộ công chức Sở Công Thương (Phòng XNK&MDBG, Thanh Tra Sở, Chi cục QLTT); Đại diện cán bộ của Công An tỉnh. Mỗi đơn vị cử 02 cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành, lập danh sách gửi về Sở Công Thương tỉnh Điện Biên trước ngày 10 tháng 5 năm 2016 và xác nhận thông tin (Họ tên, chức vụ, cơ quan, điện thoại).
        IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
        1. Phòng Xuất nhập khẩu và Thương mại biên giới, Sở Công Thương:
         - Chủ trì  dự xây dựng: Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, Giấy mời…. để triển khai kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2016.
        2. Đoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm:
          - Tổ chức họp Đoàn kiểm tra ngay sau khi có Quyết định thành lập để thống nhất cách thức tổ chức thực hiện, nội dung, thời gian, lịch làm việc với các doanh nghiệp;
         - Hướng dẫn doanh nghiệp bán hàng đa cấp cung cấp hồ sơ, tài liệu và báo cáo để phục vụ công tác kiểm tra;
        - Chuẩn bị các nội dung kiểm tra và thực hiện kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ;
         - Các thành viên trong Đoàn kiểm tra nghiêm túc chấp hành thực hiện các nội dung, kế hoạch của Đoàn kiểm tra và thực hiện theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng Đoàn.
- Xử lý  vi phạm theo thẩm quyền hoặc  phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu xử lí những hành vi vi phạm của Doanh nghiệp (nếu có).
         - Sau đợt kiểm tra, xây dựng tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định.Tham mưu đề xuất, kiến nghị những nội dung biện pháp cụ thể để quản lý, chấn chỉnh hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo quy định của pháp luật trong thời gian tới.
          Trên đây là Kế hoạch kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn  tỉnh Điện Biên năm 2016, đề nghị Công an tỉnh Điện Biện chỉ đạo phối hợp thực hiện, yêu cầu các đơn vị thuộc Sở Công Thương nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- UBND tỉnh (B/c);
- Công an tỉnh;
- Chi cục QLTT;
- Lãnh đạo Sở;
- Thanh tra Sở;
- Lưu: VT, XNK&MDBG.
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Văn Tưởng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn